FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/09/2019 - 11:18 PDF icon कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६.pdf
थाक्रे गाउँपालिका विनियाेजन एेन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 12:39 PDF icon थाक्रे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७5.pdf
थाक्रे गाउँपालिका अार्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 12:37 PDF icon आर्थिक एैन २०७५.pdf
विनियाेजन एेन २०७४ सम्शाेधन ७४/७५ 09/11/2018 - 12:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४ संशोधन.pdf
अार्थिक एेन २०७४ सम्शाेधन ७४/७५ 09/11/2018 - 12:48 PDF icon Aarthik ain 2074 Samsodhan.pdf
ब्यवसाय दर्ता कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:46 PDF icon ब्यवसाय दर्ता कार्यविधी २०७४.pdf
थाक्रे गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:42 PDF icon थाक्रे गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
थाक्रे गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:40 PDF icon थाक्रे गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
थाक्रे गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 09/11/2018 - 12:37 PDF icon थाक्रे गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
थाक्रे गाउपालिका सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:23 PDF icon १३. थाक्रे गाउँपालिका सहकारी ऐन.pdf