FAQs Complain Problems

थाक्रे गाउपालिकाको सोैर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना बोलपत्र विद्युतिय खरिद प्रणाली सन्चालन निर्देशिका २०७४ अनुसार Website : www.bolpatra.gov.np/egp ससिस्टमबाट मात्र विड गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: