FAQs Complain Problems

थाक्रे गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लागि कुल ८१ करोड ६ लाख ६३ हजार को बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरियो ।

आर्थिक वर्ष: