FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०७७/७८ को आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र(E-Bid) आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/28/2020 - 14:05 PDF icon दहत्तर बहत्तर.pdf

अैाषधि तथा अैाषधिजन्य मालसामानहरुको खरिदकाे लागि बोलपत्र फाराम

७६/७७ 05/22/2020 - 10:50 PDF icon Bolpatra.pdf

अैाषधि तथा अैाषधिजन्य मालसामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/22/2020 - 03:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 05/21/2020 - 10:26

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 14:39

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/05/2020 - 11:47

साना किसान सहकारी भुमेस्थानकाे भवन निर्माण बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/16/2020 - 14:07 PDF icon Tender Sana Kishan.pdf

गाउँपालिका भवन निर्माण गर्न बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/15/2020 - 10:50 PDF icon Tender Thakre.pdf

सूचना

७६/७७ 12/16/2019 - 10:00

आ.व. ०७६/७७ को लागि आन्तरिक आय(कच्चा सडक मर्मत सम्भार सेवा शुल्क) को ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 06/23/2019 - 18:03

Pages