FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७८।७९ 11/17/2021 - 12:14

Mini Tiller को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/19/2021 - 15:10

बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 03/10/2021 - 10:44

बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७७/७८ 01/05/2021 - 10:24

बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७७/७८ 11/20/2020 - 12:46

बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७७/७८ 11/20/2020 - 12:43

विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 10/20/2020 - 11:50

आ‍.व. २०७७।७८ को आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 10/20/2020 - 11:13 PDF icon Dhunga.pdf

आ व २०७७/७८ को आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र(E-Bid) आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/28/2020 - 14:05 PDF icon दहत्तर बहत्तर.pdf

अैाषधि तथा अैाषधिजन्य मालसामानहरुको खरिदकाे लागि बोलपत्र फाराम

७६/७७ 05/22/2020 - 10:50 PDF icon Bolpatra.pdf

Pages