FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 13:38 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/७९ ७८।७९ 06/30/2020 - 12:46 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७८/७९ ७८।७९ 06/27/2020 - 12:43 PDF icon Biniyojan Ain final.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/03/2019 - 10:50 PDF icon Arthik ain 2076.pdf
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/09/2019 - 11:18 PDF icon कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६.pdf
थाक्रे गाउँपालिका विनियाेजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 12:39 PDF icon थाक्रे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७5.pdf
थाक्रे गाउँपालिका आर्थिक ‌ऐन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 12:37 PDF icon आर्थिक एैन २०७५.pdf
विनियाेजन एेन २०७४ सम्शाेधन ७४/७५ 09/11/2018 - 12:51 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४ संशोधन.pdf
अार्थिक एेन २०७४ सम्शाेधन ७४/७५ 09/11/2018 - 12:48 PDF icon Aarthik ain 2074 Samsodhan.pdf
ब्यवसाय दर्ता कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:46 PDF icon ब्यवसाय दर्ता कार्यविधी २०७४.pdf

Pages