FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

आ‍.व. २०७७।७८ को आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आ व २०७७/७८ को आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र(E-Bid) आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages