FAQs Complain Problems

आ. व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठी

आ. व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठी थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामकुमार आचार्यज्युको अध्यक्षतामा वडा अध्यक्षज्युहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, शाखा प्रमुख ज्युहरु र वडा सचिवहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। यस कार्यक्रममा वडा अध्यक्षज्युहरु, शाखा प्रमुख ज्युहरु र वडा सचिवहरुले आ-आफ्नो शाखा तथा वडाको प्रगती विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो ।

आर्थिक वर्ष: